Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi nasıl kurulur, sorusunun cevabını adım adım ve aşama aşama anlatmak sizler için oldukça faydalı olacaktır.

1.Aşama: Güvenilir bir muhasebeci ile anlaşmak

Şahıs şirketi kurmanın ilk aşaması güvenilir, sektörünüzle alakalı güvenilir bir muhasebeci ile anlaşmak olmalıdır. Muhasebecinizi seçerken sektörünüzde faaliyet gösteren işletmelere muhasebe hizmeti verdiğinden emin olmalısınız. Bu durum sizin avantajınıza olacaktır.

Muhasebecinizi tercih ederken mevzuat bilgi seviyesini, sizi ilgilendiren farklı konulardaki bilgi seviyesini de göz önünde bulundurun. Size katma değer sağlamayan, sadece beyanname hizmeti verecek olan muhasebeci ile çalışmanızı önermem. Devlet destekleri, krediler vb. konularında da yönlendirme ve bilgilendirme yapan birçok yetkin muhasebeci bulunmaktadır.

Bundan sonraki aşamaları, zaten muhasebeciniz size anlatacak ve sizi yönlendirecektir.

2. Aşama: İş yeri kiralamak

Muhasebecinizle anlaştıktan sonra onun da bilgisi dahilinde iş yerinizi kiralamalı ve kira kontratınızı yapmalısınız. İş yeri kira olacak ise devlete stopaj ödeyeceğinizi bilmelisiniz.

Ülkemizde yıllık kira bedelinin %20’si kadar devlete stopaj ödersiniz. Stopaj konusunda muhasebeciniz sizi daha detaylı bilgilendirecektir.

Eğer iş yeri size aitse bu kısmı atlayabilirsiniz.

3. Aşama: Notere gitmek

Kendinize ait imza sirküleri ve muhasebecinize vekalet vermelisiniz. Bu sayede muhasebeciniz vergi dairesine giderek sizin adınıza işlem gerçekleştirebilecektir.

Bu işlemden sonra muhasebecinize şu belgeleri teslim etmeniz gerekecektir:

 • İmza sirküleri
 • Muhasebeci vekaleti
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşyeri kira ise kira kontratı; size ait ise tapu fotokopisi

Yukarıdaki belgeleri teslim ettikten sonra diğer aşamaları muhasebeciniz uygulamaya sokacaktır.

4. Aşama: Vergi dairesi sisteminde açılış işlemi başlatmak

Sizden aldığı belgeler ile bunu muhasebeciniz gerçekleştirir. Muhasebeciniz, interaktif vergi dairesinin ilgili sitesine giriş yaparak gerekli bilgileri sisteme girer ve açılış işlemini başlatır.

5. Aşama: Vergi dairesine müracaat etmek

Muhasebeci, almış olduğu vekalet sayesinde iş yeri sahibinden almış olduğu belgeler ile iş yerinin bağlı bulunduğu vergi dairesine giderek açılış müracaatını gerçekleştirir.

6. Aşama: Yoklama memurunun iş yerini ziyaret etmesi

Müracaat sonra vergi dairesi yoklama memuru, iş yerini ziyaret eder. Bu ziyaretin amacı, gerçekten böyle bir işletmenin olup olmamadığını anlamaktır.

Yoklama memuru, işletmenin fiziki durumunu ve demirbaşını inceler ve tespit eder. Yoklama belgesini düzenler ve bu sayede işletmenin resmi olarak açılışı gerçekleşmiş olur. i

Not: Yoklama memuru gelmeden önce işletmenizin faaliyete hazır olduğundan emin olmalısınız.

7. Aşama: Damga vergisi beyannamesinin verilmesi

İş yeri açılışından itibaren 15 gün içerisinde mali müşaviriniz, ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesini vererek ödeme gerçekleştirir. Muhasebeci sözleşmesi ve kira kontratı için bu damga vergisi ödenmektedir.

Tüm bu aşamalardan sonra şahıs şirketi, resmi olarak kurulmuştur. Ancak yapılacak işlemler daha bitmedi. Aşağıdaki iş ve işlemler, faaliyet gösterilecek sektöre göre değişebilmektedir. Genel olarak düşündüğümüzde, şahıs şirketi kurulduktan sonra aşağıdaki aşamaların da tamamlanması zorunlu olmaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki aşamaları da atlamamalısınız.

8. Aşama: Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olmak

Ülkemizdeki yasal mevzuata göre şahıs şirketlerinin Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kaydı zorunludur. Bu nedenle, kayıt olmanızı öneriyoruz.

Kayıt işlemleri için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır:

 • Kimlik fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 • Vergi levhası

Kayıt işlemlerini siz de yapabilirsiniz, vekalet verdiğiniz muhasebeciniz de yapabilir.

9. Aşama: İlgili meslek odasına kayıt olmak

Sektörünüz ve faaliyetinizle ilgili meslek odasına kayıt yaptırmalısınız. Kuyumcular ve saatçiler odası, kahveciler odası, şekerciler ve pastacılar odası vb. odalar, meslek odalarına örnek verilebilir.

Kayıt işlemleri için gerekli belgeler şunlardır:

 • Vergi levhası
 • İkametgah belgesi
 • Vesikalık fotoğraf (3 adet)
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Esnaf sicil tasdiknamesi
 • Varsa ustalık belgesi

10. Aşama: Çalışma ve izin ruhsatı almak

Çalışma ve izin ruhsatı almak zorundasınız. Bu ruhsat, her sektör için geçerli olmasa da birçok sektör için olmazsa olmazdır.

Çalışma ve izin ruhsatı alabilmeniz için bağlı bulunan belediyeye başvuru yapılma gerekmektedir. Sektörünüze göre sizden talep edilen belgeler, farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, ilgili belediyeyi ziyaret ederek bu belgeleri öğrenebilirsiniz.

11. Aşama: Yazar kasa ve kaşe almak, fatura bastırmak

Sektörünüz perakende ticaret ise mutlaka yazar kasa almalısınız. Yazar kasa satın aldıktan sonra bir matbaa ile anlaşarak fatura bastırmalısınız. Kaşe yaptırmayı da unutmamalısınız.

Yazar kasa alma zorunluluğunuzu, mutlaka muhasebecinize danışınız.

Şahıs şirketi kurma maliyeti 2020 yılında ne kadar?

2020 yılında şahıs şirketi kurma maliyeti 4.000 TL‘ye kadar çıkmaktadır. Aslına bakarsanız, şahıs şirketini resmi olarak kurmanın maliyeti sadece 300 TL civarındadır. Ancak oda kayıtları, yazar kasa vb. giderler, bu maliyeti artırmaktadır.

 • İmza sirküleri: 150 TL
 • Vekaletname: 75 TL
 • Damga vergileri: 100 TL

Buraya kadar şahıs şirketi, resmi olarak kurulur. Bundan sonraki maliyetlere de bakalım.

 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt: 750 TL
 • İlgili meslek odasına kayıt: 300 TL (Sektöre göre değişebilir.)
 • Yazar kasa: 1.000 TL (Modeline göre değişebilir.)
 • Fatura ve kaşe: 250 TL
 • İşyeri çalışma ve izin ruhsatı: 1.500 TL